Lekhaven Shipping verzorgd voor u transport overname per schip van grotere partijen vulzand, grond en baggerspecie.