Lekhaven Shipping verzorgd voor u de bevrachting van schepen voor enkele of meerdere reizen: b.v. Bouwmaterialen, Afvalproducten, Boomstammen